Случва се клавиатурата на Apple MacBook да спре да работи изцяло, определени бутони да не функционират, или при натискане да изписват произволни символи.

Кое довежда до подобни проблеми ? Клавиатурата на лаптопа е един силно натоварен модул, който в жизнения си цикъл може да претърпи десетки хиляди натискания на бутоните, а понякога и удари, и заливане с течност. Тоест, да възникне повреда вследствие нормална амортизация, механична повреда вследствие удар, или утечки (ликажи) при попадане на проводима течност.

Според производителите на лаптопи, включително и Apple, клавиатурите са консуматив,  именно поради интензивната натовареност. Не подлежат на ремонт, представляват капсулиран модул и възможностите за интервенции и поправка са минимални. В случай на повреда повредената клавиатура Apple MacBook просто се подменя с нова.

За разлика от останалите лаптопи, клавиатурата при Apple MacBook е на USB интерфейс и освен че може да спре да функционира, напълно, или изцяло, може да доведе до странни и разнообразни странични ефекти по време на работа на устройството.
При една част от моделите на Apple MacBook бутонът за включване е част от клавиатурата, което може да доведе дори до невъзможност за стартиране на лаптопа.

Особен случай представлява залята клавиатура на Apple MacBook. Обичайната практика е извършване на ремонт чрез подмяна на Top Case, което представлява целият модул от горен капак + клавиатура и Trackpad, но цената обикновено е твърде висока. Съществува възможност за подмяна на самата клавиатура, без да се налага смяна на целия комплект. Свързано е с пълно разглабяне на лаптопа и не се препоръчва да бъде извършвано без знания и практически умения, поради опасността от привнасяне на допълнителни повреди. Част от клавиатурите за Apple са фиксирани чрез занитване и други методи, така подмяната им се усложнена допълнително.