ремонт на Apple Macbook

Безплатна диагностика на MacBook Pro/Air в София.

В Apple сервиз „Quantum Computers“ извършваме диагностика на лаптопи Apple MacBook  в кратки срокове – обикновено в рамките на 2-3 работни дни, в зависимост от моментното натоварване на сервиза и повредата на лаптопа. Разполагаме с техника за диагностика на повредена дънна платка на MacBook Pro и MacBook Air.

ремонт на изгоряла дънна платка на MacBookВ сервизът ни разполагаме със съвременно оборудване и познанията за установяване и отстраняване на дефекти възникнали при лаптопи Apple MacBook.

Диагностика и преглед на Mac Pro и Air в нашият сервиз за лаптопи са напълно безплатни. Заплаща се само при извършване на успешен ремонт – ако клиентът желае такъв. При отказ от ремонт, или невъзможност за поправка на повредения лаптоп, клиентът не дължи нищо. При възможност, в зависимост от повредата, можем да предоставим предварителна информация за дефекта при приемане на устройството. При по-тежки/специфични повреди, диагностика на лаптоп Apple обикновено не може да се извърши на място при приемане – такъв тип дефекти изискват време, усилия, и много вложен труд по установяване на проблема.

Диагностика на повреден Apple MacBook, както и определяне цена на ремонт, е абсолютно невъзможно да бъдат извършени дистанционно, по телефон! Благодарим за разбирането.

Извършването на точна диагностика е първата и най-важна стъпка при ремонт на повреден MacBook. От правилното й провеждане зависи както качеството на евентуалният ремонт, така и дали такъв въобще може да бъде извършен. Лаптопите Apple MacBook са конструктивно различни от останалите марки – имат особености, които предполагат добро познаване на лаптопите от марка Apple. Сервизите с малка, или никаква практика в обслужване и поправка на MacBook, обикновено не успяват да определят и отстранят проблема, а в най-лошия случай привнасят допълнителни повреди.

За провеждането на коректна диагностика на MacBook Pro и Air и точно определяне на повредата на лаптопа се изисква както специално оборудване за точно измерване на напрежения и сигнали, така и много знания и опит, натрупани с практиката.

Съществува тенденция от страна на Apple да предприема мерки, с които максимално да възпрепятстват диагностиката и ремонт на Mac на ниско ниво (ниво елемент), за да запазят принципа на поправка на Apple устройства на модулен принцип. Това включва отсъствие на документация и пречки за достъп до такава, липса на маркировки по печатната платка, необозначаване на позиционни номера на елементите монтирани на дъното, отсъствие или криптиране на EFI, с цел затрудняване на достъпа до бинарния файл и др.

Всичко това изисква добро познаване на техниката, принцип на работа на лаптопите Apple MacBook и дълга практика в ремонтната дейност.

Успехът при ремонт на повреден лаптоп Apple зависи от уменията и знанията на техническият персонал да извърши точна и прецизна диагностика.

Диагностика на лаптоп

Внимание! Неправилно извършена диагностика на MacBook може да доведе до несполучлив опит за ремонт на повреденият лаптоп с тежки последици – привнасяне на допълнителни повреди и понякога невъзможност за извършване на успешна поправка.