0898 787 439, 0898 249 449
office@quantumcomputers.bg

Безплатна диагностика на MacBook

В Quantum computers извършваме диагностика на Apple в кратки срокове, независимо от повредата. Разполагаме с техника за диагностика на повредена дънна платка на MacBook Pro и MacBook Air.

В сервизът ни разполагаме със съвременно оборудване и познанията за установяване и отстраняване на дефекти възникнали при лаптопите Apple MacBook.

Без такса диагностика , прегледът и установяването на повредата са безплатни!

Извършването на точна диагностика е първата и най-важна стъпка при ремонт на повреден MacBook. От правилното й провеждане зависи както качеството на евентуалният ремонт, така и дали такъв въобще може да бъде извършен.

За диагностика на лаптоп се изисква както специално оборудване за точно измерване на напрежения и сигнали, така и много знания и опит, натрупани с практиката.

От известно време има тенденция от страна на производителите на лаптопи и дънни платки да предприемат мерки, с които да затруднят последващи ремонти. Това включва отсъствие на документация и пречки за достъп до такава, липса на маркировки по печатната платка, необозначаване на позиционните номера на елементите, монтирани на дъното, отсъствие или криптиране на BIOS-и, с цел затрудняване на достъпа до бинарния файл и др.

Всичко това изисква добро познаване на техниката, принцип на работа на лаптопите Apple MacBook и дълга практика в ремонтната дейност.

Успехът при ремонт на повреден лаптоп Apple зависи от уменията и знанията на техническият персонал да извърши точна и прецизна диагностика.

diagnostika_na_laptop_2

Внимание! Неправилно извършената диагностика на Apple може да доведе до несполучлив опит за ремонт на повреденият лаптоп с трагични последици, както и привнасяне на допълнителни повреди.

Твърде често при лаптопи претърпели неправилна диагностика и впоследствие несполучлив опит за ремонт, поправката е невъзможна.